Jenna Van Gelderen opened 9-9-18  ::   of 67

 sec.