Naseem Nathan Slamang opened 9-11-20  ::   of 1

 sec.